Sanace vlhkého zdiva Praha

 

Mezi mnoho závažných problémů v objektech patří i vlhké zdivo, které negativně působí na konstrukci objektu a tím přispívá k narušení statiky, zároveň snižuje životnost stavby a všeobecně známý fakt je, že bydlení ve vlhkých podmínkách je nebezpečné pro zdraví lidí, kteří v objektu trpícím vlhkostí bydlí. Se zavlháním zdiva se potýkají nejen majitelé starších domů, ale i majitelé nových objektů, u kterých mohlo dojít k neodbornosti při zhotovení hydroizolace nebo k jejímu poškození při dalších stavebních úpravách. Vlhkost v konstrukci nemusí mít pouze za příčinu kapilární vlhkost nebo průnik vlhkosti z přilehlého terénu. Další možnou příčinou může být poškození rozvodů vody, kanalizačního potrubí, dešťových svodů nebo také může k vlhnutí zdiva docházet kombinací více příčin. Vždy je velice důležité před jakýmkoliv postupem proti vlhkosti ve zdivu správně zjistit příčiny zavlhání zdiva, zvolit vhodné postupy a sanační materiály, které zajistí dostatečné odvlhčení objektu.

Naše činnosti

 

Tlakové krémové injektáže proti kapilárně vzlínající vlhkosti
Polyuretanové injektáže proti průsakům tlakové vody do objektu
Sanační omítkové systémy za použití protisolného podnátěru
Tepelně izolační sanační omítkové systémy za použití protisolného podnátěru
Odkopy domů za použití svislé hydroizolace bitumenovou stěrkou 2K
Drenážní systémy
Hydroizolace podlah krystalickým nátěrem
Ostatní stavební práce

Naše video prezentace, sanace vlhkého zdiva

Injektáž zdiva

Izolace základů

KONZULTACE ZDARMA
 

Aplikujeme materiály prémiové kvality s nevyšším podílem aktivní látky.

Injektáže zdiva

Nejčastěji projevující se příčinou degradace omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je z pravidla neúčinná vodorovná hydroizolace či její absence nebo dokonce její špatné provedení. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí nemovitosti do nadúrovňové části konstrukce a následnému zasolování, plesnivění a opadávání omítek.

Zobrazit celý text

 

Sanační omítky

Sanační práce na vlhkém objektu jsou vždy velice rozmanité a je zcela nemožné zvolit pouze jeden sanační postup. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud si zákazník nechal zhotovit pouze nové sanační omítky bez dodatečné hydroizolační clony a naopak, ne vždy to vedlo ke 100% výsledku. Z toho můžeme usoudit, že není pouze jeden postup tím „univerzálním“ postupem k vyřešení dané problematiky.

Zobrazit celý text

 

Bezešvá izolace základů

Dalším velmi důležitým sanačním opatřením proti pronikání vlhkosti do konstrukce objektu je odkopání obvodového pláště domu se zhotovením svislé hydroizolace a drenážních systémů. Tato metoda není tak pracná a složitá jak se může na první dojem zdát, ale i přes to se stále můžeme potýkat se špatným a nefunkčním provedením těchto odkopů – svislých izolací.

Zobrazit celý text

 

Publikovali jsme

Jak odstranit vlhkost v domě

Při rekonstrukci staršího domu je nutné všechny konstrukce, přicházející do kontaktu se zemí, izolovat před působením vlhkosti. A právě léto je pro tyto práce ideální období.

Celý článek zde