Sanace vlhkého zdiva Praha

 

Mezi mnoho závažných problémů v objektech patří i vlhké zdivo, které negativně působí na konstrukci objektu a tím přispívá k narušení statiky, zároveň snižuje životnost stavby a všeobecně známý fakt je, že bydlení ve vlhkých podmínkách je nebezpečné pro zdraví lidí, kteří v objektu trpícím vlhkostí bydlí. Se zavlháním zdiva se potýkají nejen majitelé starších domů, ale i majitelé nových objektů, u kterých mohlo dojít k neodbornosti při zhotovení hydroizolace nebo k jejímu poškození při dalších stavebních úpravách. Vlhkost v konstrukci nemusí mít pouze za příčinu kapilární vlhkost nebo průnik vlhkosti z přilehlého terénu. Další možnou příčinou může být poškození rozvodů vody, kanalizačního potrubí, dešťových svodů nebo také může k vlhnutí zdiva docházet kombinací více příčin. Vždy je velice důležité před jakýmkoliv postupem proti vlhkosti ve zdivu správně zjistit příčiny zavlhání zdiva, zvolit vhodné postupy a sanační materiály, které zajistí dostatečné odvlhčení objektu.

Naše činnosti

 

Tlakové krémové injektáže proti kapilárně vzlínající vlhkosti
Polyuretanové injektáže proti průsakům tlakové vody do objektu
Sanační omítkové systémy za použití protisolného podnátěru
Tepelně izolační sanační omítkové systémy za použití protisolného podnátěru
Odkopy domů za použití svislé hydroizolace bitumenovou stěrkou 2K
Drenážní systémy
Hydroizolace podlah krystalickým nátěrem
Ostatní stavební práce

Naše video prezentace, sanace vlhkého zdiva

Injektáž zdiva

Izolace základů

KONZULTACE ZDARMA
 

Aplikujeme materiály prémiové kvality s nevyšším podílem aktivní látky.

Proč neoddalovat odvlhčení zdiva a konstrukcí spodní stavby?

Nejčastějšími, avšak neméně důležitými důvody pro zahájení sanačních prací jsou hlediska estetická. Nevzhledné a korodované omítky nepůsobí na první dojem zcela dobře, a tak se většinou majitelé nemovitostí rozhodnou, že danou situaci budou řešit. Avšak je důležité si uvědomit, že vlhkost ve zdivu má hlavně za důsledek mnohem závažnější problémy než jen ty estetické. Dlouhodobě působící vlhkost ve zdivu může zároveň napáchat škody na majetku a je všeobecně známo, že pobyt člověka ve vlhkém prostředí působí nepříznivě na lidský organismus. Pokud k vlhkosti přiřadíme ještě výskyt nebo růst plísní, tak se účinek negativních vlivů znásobí, a to nejen u alergiků, seniorů nebo malých dětí, ale u všech osob, které jsou těmto vlivům po delší dobu vystaveny. Nadměrně vlhké stavební konstrukce je tedy nutné sanovat a tyto sanační práce by neměly být oddalovány.

 

Sanace vlhkého zdiva se provádí u objektů zejména k ochraně budov proti vodě, u kterých nebyla žádná izolace provedena vůbec (zpravidla staré domy), anebo u budov, u kterých byla ochrana proti vodě provedena v minulosti, ale již neplní svou funkci.

Konzultace zdarma

Kalkulace ceny

Zahájení sanačních prací

Suchý dům

Publikovali jsme

Jak odstranit vlhkost v domě

Při rekonstrukci staršího domu je nutné všechny konstrukce, přicházející do kontaktu se zemí, izolovat před působením vlhkosti. A právě léto je pro tyto práce ideální období.

Celý článek zde