Ceník krémové injektáže

Pro zjištění ceny kompletního zhotovení izolací využijte prosím

Konzultace zdarma

Zdivo cihelné

Cihlové zdivo
Zdivo cihelné jednotková cena v m2
Cena od 1 600,-/m2
Zdivo cihelné jednotková cena v bm *
tl. zdiva 150 mm 265,-/bm
tl. zdiva 300 mm 550,-/bm
tl. zdiva 450 mm 825,-/bm
tl. zdiva 500 mm 920,-/bm
tl. zdiva 600 mm 1 030,-/bm
tl. zdiva 700 mm 1 190,-/bm
tl. zdiva 800 mm 1 440,-/bm
tl. zdiva 900 mm 1 760,-/bm
tl. zdiva 1000 mm 1 920,-/bm

Zdivo smíšené

Smíšené zdivo
Zdivo smíšené jednotková cena v m2
Cena od 1 700,-/m2
Zdivo smíšené jednotková cena v bm *
tl. zdiva 150 mm 280,-/bm
tl. zdiva 300 mm 600,-/bm
tl. zdiva 450 mm 930,-/bm
tl. zdiva 500 mm 1 090,-/bm
tl. zdiva 600 mm 1 210,-/bm
tl. zdiva 700 mm 1 430,-/bm
tl. zdiva 800 mm 1 550,-/bm
tl. zdiva 900 mm 1 770,-/bm
tl. zdiva 1000 mm 1 970,-/bm

 

* Jelikož zákazníci občas vyžadují ceny v běžných metrech (bm), uvádím je pro orientaci také

 

ON-LINE kalkulačka

Ceník polyuretanové injektáže

Cihlové zdivo
Smíšené zdivo

 

U polyuretanové injektáže se cena nerozlišuje tloušťkou injektovaného zdiva, ale šíří trhliny a intenzitou průsaku vody do objektu.

Cena od 3 000,- za bm (běžný metr) injektované trhliny do 4 100,- za bm (bežný metr).