Ceník krémové injektáže

Pro zjištění ceny kompletního zhotovení izolací využijte prosím

Konzultace zdarma

Zdivo cihelné

Cihlové zdivo
Zdivo cihelné jednotková cena v m2
Cena od 1 600,-/m2
Zdivo cihelné jednotková cena v bm *
tl. zdiva 150 mm 285,-/bm
tl. zdiva 300 mm 570,-/bm
tl. zdiva 450 mm 855,-/bm
tl. zdiva 500 mm 950,-/bm
tl. zdiva 600 mm 1 140,-/bm
tl. zdiva 700 mm 1 330,-/bm
tl. zdiva 800 mm 1 580,-/bm
tl. zdiva 900 mm 1 870,-/bm
tl. zdiva 1000 mm 2 030,-/bm

Zdivo smíšené

Smíšené zdivo
Zdivo smíšené jednotková cena v m2
Cena od 1 700,-/m2
Zdivo smíšené jednotková cena v bm *
tl. zdiva 150 mm 330,-/bm
tl. zdiva 300 mm 660,-/bm
tl. zdiva 450 mm 990,-/bm
tl. zdiva 500 mm 1 100,-/bm
tl. zdiva 600 mm 1 320,-/bm
tl. zdiva 700 mm 1 540,-/bm
tl. zdiva 800 mm 1 760,-/bm
tl. zdiva 900 mm 1 980,-/bm
tl. zdiva 1000 mm 2 200,-/bm

 

* Jelikož zákazníci občas vyžadují ceny v běžných metrech (bm), uvádím je pro orientaci také

Uvedené ceny krémové injektáže jsou bez DPH.

 

ON-LINE kalkulačka

Ceník polyuretanové injektáže

Cihlové zdivo
Smíšené zdivo

 

U polyuretanové injektáže se cena nerozlišuje tloušťkou injektovaného zdiva, ale šíří trhliny a intenzitou průsaku vody do objektu.

Cena od 3 200,- za bm (běžný metr) injektované trhliny do 4 600,- za bm (bežný metr).