Naše služby

Injektáže zdiva

Nejčastěji projevující se příčinou degradace omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je z pravidla neúčinná vodorovná hydroizolace či její absence nebo dokonce její špatné provedení. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí nemovitosti do nadúrovňové části konstrukce a následnému zasolování, plesnivění a opadávání omítek.

Zobrazit celý text

 

Sanační omítky

Sanační práce na vlhkém objektu jsou vždy velice rozmanité a je zcela nemožné zvolit pouze jeden sanační postup. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pokud si zákazník nechal zhotovit pouze nové sanační omítky bez dodatečné hydroizolační clony a naopak, ne vždy to vedlo ke 100% výsledku. Z toho můžeme usoudit, že není pouze jeden postup tím „univerzálním“ postupem k vyřešení dané problematiky.

Zobrazit celý text

 

Svislé izolace základů

Dalším velmi důležitým sanačním opatřením proti pronikání vlhkosti do konstrukce objektu je odkopání obvodového pláště domu se zhotovením svislé hydroizolace a drenážních systémů. Tato metoda není tak pracná a složitá jak se může na první dojem zdát, ale i přes to se stále můžeme potýkat se špatným a nefunkčním provedením těchto odkopů – svislých izolací.

Zobrazit celý text