Odkopy domů – svislé izolace

Svislé izolace | Drenážní systémy

Provádí se pro hydroizolaci a vodo-nepropustnost zdiva pod úrovní terénu a patří mezi jedny z nejstarších způsobů hydroizolačních opatření. Principem této metody je vytvoření svislé izolace za účelem zabránění tlakové či vzlínající vody od přilehlého terénu do konstrukce objektu. V současné době stále dominuje provádění svislých izolací za pomocí asfaltových pásů, které již nemají takové výhody jako moderní námi prováděné bitumenové izolace. Bitumeny jsou svou konzistencí „kašové“ a při vrstvení na obvodový plášť objektu mají schopnost vtěstnat se do všech spár, záhybů a trhlin, tím vznikne kompaktní hydroizolace v celé ploše. Bezesporu největší výhodou toho systému je, že u něj nevznikají spoje a švy, které by odstupem nějakého časového horizontu vypraskaly. Bitumenové silnovrstvé izolace jsou flexibilní a naše společnost je vždy nanáší ve dvou vrstvách s aplikací perlinkové síťoviny do první vrstvy bitumenu. Jakost námi prováděných bitumenových izolací je rovněž prověřena certifikací DIN 18195 - těsnění a hydroizolace staveb. Aplikace bitumenu je až 3x rychlejší než klasické natavení asfaltových pásů, u kterých nelze zajistit 100% spojení ve švech a k podkladu, kterými poté často proniká voda do konstrukce objektu. V Německu jsou bitumeny nejvyužívanější hydroizolací všech pozemních staveb.

 

Drenážní systémy

Drenážní systém slouží jako metoda sanace zdiva nepřímá, kdy má tu funkci, že odvádí vodu podzemní nebo srážkovou od těsné blízkosti objektu. Drenážní systémy jsou převážně navrhovány jako doplňkové opatření k přímým sanačním technologiím v případech, kdy budova nebo objekt stojí nad úrovní hladiny spodní vody, budova je v terénním zářezu s terénním spádem k domu a srážková voda se v tomto důsledku akumuluje u základu. Naopak se drenážní systémy nenavrhují v případech, kdy je podloží propustné, a tudíž nevzniká hydrofyzikální tlak nebo pokud je budova pod hladinou podzemní vody, jestliže tomu tak je, stává se drenáž neúčinná a investor tak zbytečně vynaloží větší finanční sumu na sanaci a odvlhčení objektu. Pakliže drenážní systém provádíme, tak je nutné drenážní trubku chránit geotextilií proti zanesení nečistotami a mít řádně vyspádované a přeizolované lůžko.

 

Konzultace zdarma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti sanace zdiva Švorc s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.