Osobní profil jednatele společnosti

Jiří Švorc Začínal jsem jako řadový pracovník u jedné pražské sanační firmy, která se již řadu let úspěšně zabývá sanacemi vlhkých objektů a za tuto dobu jsem se v oboru sanace zdiva hodně naučil. První dva roky jsem se věnoval převážně injektážím proti kapilárně vzlínající vlhkosti a proti průsakům tlakové vody do objektů, jelikož mé zkušenosti nebyly ještě natolik dostatečné, abych se mohl věnovat i jiným disciplínám v oboru sanace zdiva a izolace zdiva. Ve svých začátcích jsem se snažil hodně sledovat, jak se injektáže a jiné sanační metody provádí, kdy a za jakých podmínek jsou materiály aplikovány atd. Hlavní moje pracovní náplň prvních 6 měsíců byla funkce přidavače, míchání malty, příprava podkladů pro stavební izolace, vrtání, kopání, nošení, podávání prostě všehochuť. Abych ale nezamrznul v této „lukrativní“ pozici, musel jsem podstoupit řady odborných seminářů a školení v oblasti nových materiálů a odvlhčování stavebních konstrukcí. Postupem času mě tento obor, tj. sanace vlhkého zdiva pohltil natolik, že i můj rozhled začal nabývat širšího pole působnosti a z „aktivního přidavače“, jsem se stal hlavním pracovníkem, který řídil svoji partu pracovníků. Po pár letech jsem už měl okolo osmi stovek odvlhčených nemovitostí, a to všemi injektážními a sanačními technologiemi, které na trhu jsou. Po částečném zdokonalení sebe sama jsem se stal technickým pracovníkem a byl jsem povýšen na jakousi manažerskou funkci, s tím souviselo jezdění k zákazníkům na místní prohlídky jejich nemovitostí, to bylo po celé České republice, a zjišťoval jsem na místě příčiny vlhkosti v objektu a navrhoval ta nejlepší možná řešení. Vždy jsem vycházel ze zavedených metodik firmy a snažil jsem se je kombinoval správně, aby nedošlo k nějakým zbytečným reklamacím, které by mohly poškodit zákazníka a v neméně důležité řadě i značku firmy. Ke svému úžasu jsem byl mile překvapen, když začaly přicházet pozitivní emaily anebo dokonce děkovné emaily na mou osobu, což pro mě vždy bylo zadostiučinění, že zvolený postup byl úspěšný, ne nadarmo se říká, že sanace zdiva a konstrukcí je nejnáročnější disciplínou stavebnictví. Uspokojoval mě pocit vyřešeného problému vlhké nemovitosti a dobře odvedené práce u zákazníků, kteří vždy spoléhali na moje znalosti v dané problematice, a hlavně na schopnosti firmy problém s vlhkým zdivem vyřešit.

Po osobních neshodách s vedením firmy jsem se rozhodl, že si založím svou vlastní firmu na sanace vlhkých objektů, nakoupil jsem potřebné vybavení (pracovní nástroje), sehnal dodavatele sanačních materiálů a nyní Vám mohu nabídnout své zkušenosti, kterými jsem si prošel od nejnižší pozice ve firmě až po vedoucího sanační divize. Odvlhčil jsem zhruba okolo tisícovky domů, bytů a objektů, proto budu rád, když se na nás obrátíte a my budeme moci odstranit vlhkost zdiva právě u Vás.

Za firmu Sanace zdiva Švorc s.r.o.

Jiří Švorc – Jednatel společnosti