Osobní profil

Jiří Švorc Začínal jsem jako řadový pracovník u jedné pražské sanační firmy, která se již řadu let úspěšně zabývá sanacemi vlhkých objektů a za tuto dobu jsem se v oboru sanace vlhkého zdiva hodně naučil. První dva roky jsem se věnoval převážně injektážím proti kapilárně vzlínající vlhkosti a průsakům tlakové vody do objektu, jelikož mé zkušenosti nebyly ještě natolik dostatečné, abych se mohl věnovat i jiným disciplínám odvlhčování objektů. V těchto začátcích jsem se snažil hodně sledovat, jak se injektáže a jiné sanační metody provádí, kdy a kde je ta či ona metoda vhodná. Hlavní mojí náplní prvních 6 měsíců byla funkce přidavače, vykládání materiálu z auta, míchání malty, příprava stavebních izolací a podkladů, vrtání, kopání, prostě všehochuť. Abych ale nezamrznul pořád u jednoho a toho samého, musel jsem se různými semináři a školeními zdokonalovat, školit se v oblasti nových materiálů a postupů sanačních prací. Postupem času mě tento obor, tj. sanace vlhkého zdiva začal bavit víc a i můj rozhled začal nabývat širšího pole působnosti a z „dobrého přidavače“, jsem se stal hlavním injektážním pracovníkem, jedná se o jakýsi mezistupeň mezi přidavačem a stavbyvedoucím. Po pár letech jsem měl již nainjektováno okolo šesti stovek nemovitostí a to všemi injektážními technologiemi, které na trhu jsou, tak jsem se začal cpát i do již zmíněných ostatních sanačních disciplín a opět jsem si začal rozšiřovat své znalosti v tomto náročném stavebním odvětví, tedy sanacím vlhkého zdiva. Po částečném zdokonalení sebe sama jsem se stal technickým pracovníkem - stavbyvedoucím a byl jsem povýšen na jakousi manažerskou funkci, začal jsem jezdit k zákazníkům na místní prohlídky jejich nemovitostí, to bylo po celé České republice, zjišťoval jsem na místě příčiny vlhnutí objektu a navrhoval nějaké vhodné řešení, připravoval rozpočty. Vždy jsem se snažil vycházet ze zavedených metod firmy a kombinovat je správně, aby nedošlo k nějakým zbytečným reklamacím, které by mohly poškodit značku společnosti a v neméně důležité řadě i zákazníka, samozřejmě i mojí odbornost. Ke svému úžasu jsem byl mile překvapen, když začaly přicházet pozitivní emaily, což pro mě vždy bylo zadostiučinění, že zvolený postup byl úspěšný, vždy mě uspokojil pocit vyřešeného problému vlhké nemovitosti zákazníků, jelikož vždy spoléhali na moje znalosti a praxi a hlavně na schopnost firmy problém vyřešit.

Po neshodách s vedením společnosti, ve které jsem pracoval, jsem se rozhodl, že se začnu tomuto oboru věnovat sám na sebe, nakoupil jsem potřebné vybavení (pracovní nástroje), sehnal dodavatele sanačních materiálů a nyní Vám mohu nabídnout služby hydroizolací a své zkušenosti, kterými jsem si prošel od samotného začátku jako řadový pracovník na nejnižší pozici ve firmě. V současné době se stále vzdělávám a jsem přesvědčen, že Váš problém s vlhkostí nemovitosti vyřeším jednou pro vždy.

 

Polyuretanová injektáž

Jiří Švorc úspěšně absolvoval 9.2.2016.

Polyuretanová injektáž

Osvědčení Bitumen

Polyuretanová injektáž

Prověřená společnost

Polyuretanová injektáž

Spolehlivá firma