Sanační omítkové systémy

Sanační omítkové systémy se aplikují v případech, kdy byla provedena sanace vlhkého zdiva v podobě horizontální izolace, a to například krémovou injektáží nebo podřezáním zdiva. Po provedené chemické injektáži zůstává zdivo vlhké ještě po dobu několika měsíců i let, a to v závislosti na poréznosti zdícího materiálu, procentuálním stupni zavlhčení nebo dokonce vlhkosti vzduchu. V těchto případech by muselo zdivo zůstat obnažené dlouhou dobu, což je z praktického hlediska nevyhovující, jelikož lidé po provedené sanaci zdiva chtějí vnitřní prostory ihned užívat a obvodové zdivo bez omítek a fasádního nátěru není do jisté míry esteticky hezké. V těchto případech je tedy zapotřebí aplikovat sanační omítky, které mají tzv. otevřenou pórovitost, a to více než 40 % a velmi nízký difuzní odpor, díky kterému umožňují postupné uvolňování vody z vlhkého zdiva. Sanační omítky se obvykle skládají ze tří vrstev, a to podhozu, sanační omítky, sanačního štuku. Důležitým doplňkem pro správnou funkci sanační omítky jsou i protisolné podnátěry, které zabraňují migraci hydroskopických solí do pórů a na povrch sanační omítky, kde by mohly tvořit solné výkvěty a novou sanační omítku opět znehodnotit.

Oklepání stávajících poškozených omítek nad hranici viditelných škod do výšky rovnající se tloušťce zdiva a následné proškrábnutí spár do hloubky 20 mm. Po zhotoveném nainjektování zdiva proti vzlínající vlhkosti následuje aplikace protisolného podnátěru a prohození obnažené plochy omítaného zdiva sanačním podhozem s následným druhým protisolným podnátěrem. Hotový sanační podhoz pod sanační omítku s protisolným podnátěrem. Sanační jádrová omítka s usazenými elektrickými zásuvkami. Vysychající štuk na nově nahozené sanační omítce. Finální zhotovení sanační malby a následné zakončení prací v objektu.

Konzultace zdarma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti sanace zdiva Švorc s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.