Svislé izolace

Svislé izolace - odkopy domů

Dalším velmi důležitým sanačním opatřením proti pronikání vlhkosti do konstrukce objektu je odkopání obvodového pláště domu se zhotovením svislé hydroizolace a drenážních systémů. Tato metoda není tak pracná a složitá jak se může na první dojem zdát, ale i přes to se stále můžeme potýkat se špatným a nefunkčním provedením těchto odkopů – svislých izolací. Nejčastějším důvodem je špatná hloubka provedeného odkopu, kdy obvodový plášť není obnažen až na patu domu neboli na základovou spáru. V tomto případě dochází ke stálým průnikům vlhkosti z okolního terénu do konstrukce objektu a tudíž ke stálému zavlhání zdiva. Aby se předešlo tomuto zásadnímu problému, je nejdříve zapotřebí odkopat dům na již zmíněnou patu domu, která se nachází nejčastěji v hloubce 2,5 m, ale samozřejmě tato hloubka není pravidlem, spíše je nejběžněji se vyskytující hloubkou při odkopech. Odkop svislé podúrovňové části obvodového zdiva může být zhotoven bagrem nebo ručním odkopáním, které je pomalejší variantou, ale zato méně invazivní pro okolní terén, zahradu. Metoda ručního odkopání je zároveň i bezpečnější variantou proti případnému přetnutí inženýrských sítí nebo narušení kanalizačních potrubí. Po dosažení správné hloubky odkopání by mělo být zdivo očištěno a napenetrováno, jelikož penetrace nám zajistí lepší adhezi (přilnavost) izolačních materiálu k podkladu. Očištěné a napenetrované zdivo, ať už se jedná o cihelné nebo kamenné, musí být vždy před natažením hydroizolační stěrky vyrovnáno jakoukoliv zdící maltou nebo univerzální, aby byl povrch rovný a kompaktní pro nanesení svislé izolační bitumenové stěrky 2K – dvě složky. Bitumen se nanáší do dvou vrstev, kdy je do první natažené vrstvy vložena perlinka pro lepší pevnost izolace a až poté je natažena druhá vrstva bitumenové stěrky, která zakryje zbylé časti perlinky. Bitumenová stěrka 2K po zaschnutí vytvoří na obvodovém plášti celistvě – bezešvou izolaci, která je vysoce nepropustná pro transport vlhkosti z okolního terénu do konstrukce a zároveň je výbornou ochranou proti radioaktivnímu radonu. Tuto bitumenovou stěrku nanášíme i přes vyspádovaný drenážní žlab, na který je uložena drenážní hadice s filtrační geotextílií, aby nedocházelo k případným průsakům vlhkosti skrz lůžko, na kterém je drenáž položena. Na zhotovenou svislou izolaci je aplikována nopková folie, která už pouze plní funkci ochrany před proražením svislé izolace při zpětném zásypu zdiva. Aplikace nopkové fólie musí být zakončena přikotvením lišty, pokud by k přikotvení nedošlo, mohlo by docházet k zatékání vody mezi izolaci a nopkovou fólii, nebo k zanesení jiných nečistot jako třeba kamínků, které by mohly do svislé izolace při špatné manipulaci udělat dírku. Je důležité si uvědomit, že samotná nopková fólie není hydroizolačním prvek jak je milně prezentováno neodbornou veřejností a má vedlejší funkčnost (ochrannou) neboli její funkce je ochrana izolace před zásypem zeminy a kamenů v ní obsažených. Metoda nepřímá, kterou odstraňujeme vlhkost ještě před stavební konstrukcí, je drenážní systém. Drenážní systém plní funkci odvodu vody, obsažené v přilehlém terénu, od domu do stávající kanalizace, nebo nově vytvořené vsakovací jímky, jelikož v dnešní době je dešťová voda využívána pro další spotřebu a tudíž jsou tyto vsakovací jímky hodně uplatňované lidmi, zahrádkáři, kteří tuto dešťovou vodu naakumulovanou v jímce využijí i k jiným účel. Samotný zásyp odizolovaného zdiva provádíme drceným kamenem, kačírkem, do výšky zhruba 30-40 cm, který zaručí hladké svedení naakumulované vody do drenážního systému a až teprve na tento zásyp sypeme vykopanou zeminu, která musí být pečlivě zhutněna, aby nedošlo k propadu nově zhotovené pochozí plochy.

 

Drenážní systémy

Drenážní systémy

Metoda nepřímá, která odtraní vlhkost ještě před konstrukcí objektu, je drenážní systém. Drenážní systém plní funkci odvodu vody, obsažené v přilehlém terénu, od domu do stávající kanalizace, nebo nově vytvořené vsakovací jímky, jelikož v dnešní době je dešťová voda využívána pro další spotřebu, tak jsou tyto vsakovací jímky hodně uplatňované lidmi, zahrádkáři, kteří tuto dešťovou vodu naakumulovanou v jímce využijí k účelům zalívaní zahrádek apod.

Samotný zásyp odizolovaného zdiva provádíme drceným kamenem, kačírkem, do výšky zhruba 30-40 cm, který zaručí hladké svedení naakumulované vody do drenážního systému a až teprve na tento zásyp sypeme vykopanou zeminu, která musí být pečlivě zhutněna, aby nedošlo k propadu nově zhotovené pochozí plochy.

Máte zájem o naší konzultaci zdarma?
Neváhejte nás kontaktovat!

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti sanace zdiva Švorc s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.