Injektáže zdiva

Krémové injektáže

Vlhkost zdiva jsou tepelné ztráty.
Kde je vlhkost, tam jsou nevzhledné skvrny, plíseň a koroze omítek.
Plíseň v domě znamená zdravotně závadné prostředí.
Máme řešení a to je námi aplikovaná chemická injektáž zdiva injektážním krémem AquaStop Cream®.

Proč zvolit krémovou injektáž od nás?

Námi aplikovaný silanový emulzní krém AquaStop Cream® díky své ideální primární krémové hustotě nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém vyplnění navrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesourodým zdivem, ale po úplném vyplnění vrtů se postupně a však relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který velmi snadno a rovnoměrně v radiálu proniká do pórů a do nejmenších kapilár stavebních materiálů, dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci. V praxi to znamená, že hydrofobní clona nevzniká v momentě prováděné injektáže jak je tomu u tekutých injektážních přípravků, ale následně po dobu 3-6 týdnů. 

Krém ve zdivu disperguje postupně od vrtů všemi směry do okolního materiálu, ale právě pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce zhotovené injektáže. Nejzásadnější vlastností postupného nasycování injektovaného zdiva je, že neuniká nekontrolovatelně netěsnostmi ve spárách zdiva a někdy i samotným nesourodým zdivem, jako při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi hydrofobizovaných silikonátů. Po dobu námi prováděných injektáží, jsme vyzkoušeli mnoho materiálů, ale pouze u AquaStop Cream® s nejsilnějším možným obsahem aktivní látky a to je 80% silan siloxanu za použití AquaStop Cream Inject activatoru® a našeho třífázového plnění, můžeme našim zákazníkům garantovat 100% úspěšnost provedené injektáže. Díky této námi prováděné trojité aplikaci a osvědčeným materiálům, dokážeme dostat do zdiva více hydrofobního materiálu než konkurence a troufám si tvrdit, že v současné době se jedná o jedničku mezi chemickými injektážemi. No a proč tedy zvolit nás? Spacializujeme se dlouhou řadu let na aplikaci injektážních hmot a provádění injektáží proti kapilárně vzlínající vlhkosti do zdiva a proti průsakům tlakové vody do objektu, třífázové plnění provádíme jako jediní v ČR a to za jednu z nejlepších cen na trhu.

Polyuretanová injektáž

Proč zvolit polyuretanovou injektáž od nás?

Z osobní zkušenosti známe, že polyuretanové injektáže se používají jen v případech pronikání tlakové vody skrze konstrukci objektů do vnitřních prostor, a to z důvodů, že tyto polyuretanové pryskyřice dokáží reagovat až při styku s vodou, a ne vzlínající vlhkostí. Některé aplikační firmy pořád hojně využívají polyuretany pro odstranění kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu, ale bohužel v těchto případech nedochází ve zdivu ke kompaktnímu propojení polyuretanu v celém průřezu zdiva, ale pouze k zaplnění vrtů, ve kterých po čase polyuretan zatvrdne a investor tak vyhodí nemalé peníze za výbornou technologii, která se v jeho případě mine účinkem. Polyuretanové elastomerní pryskyřice jsou hlavně určeny pro injektáž konstrukcí k zastavení vodních průsaků nebo aktivních výronů vody. Za přítomnosti vody reaguje velmi rychle s vysokým stupněm napěnění, a to až 30 násobku svého původního objemu, díky čemuž polyuretan prostupuje trhlinou v konstrukci, kterou definitivně utěsní. Polyuretanové pryskyřice oproti injektážním krémům nebo oproti silikonovým mikroemulzím nedokáží hydrofobizovat kapilární systém zdiva.

Máte zájem o naší konzultaci zdarma?
Neváhejte nás kontaktovat!

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti sanace zdiva Švorc s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.