Sanační omítkové systémy

Sanační omítkové systémy

Sanační práce na vlhkém objektu jsou vždy velice rozmanité a je zcela nemožné zvolit pouze jeden sanační postup ke správnému odvlhčení domu. Co je ale důležité a skoro vždy zapotřebí, je zhotovení sanačních omítkových systémů, které odvedou zbytkovou vlhkost ve zdivu skrze svojí pórovitost, velmi dobře umožňují vodním párám difundovat ven ze zdiva.

Sanační omítkové systémy slouží k omítání vlhkého či zasoleného zdiva, jelikož nejznámějším parametrem sanačních omítek je jejich otevřená pórovitost (vzdušnost). Díky tomu dochází k odvádění vlhkosti ze zdiva a vytváření velice dobrých podmínek pro jeho vysychání. Sanační omítky také mají své nenahraditelné zastoupení u soklových částí fasád objektů, kdy tyto části jsou silně namáhané odstřikující vodou a zvířecím vyměšováním. Jedním z mnoha důvodů, proč zhotovit sanační omítkové systémy je i stálé zasolování korodovaných omítek, vzlínající vlhkost z podzákladí objektu je nositelem dusičnanových, síranových, chloridových a uhličitanových iontů (ve vodě rozpustných solí), tyto ionty se při vysychání zdiva ukládají na povrchu omítky a tím vytvářejí nežádoucí vrstvu hydroskopických solí, které jsou velmi nežádoucí pro zdivo a celou konstrukci objektu. Hydroskopické sole májí za následek absorpci vzdušné vlhkosti do omítky a dochází ke zvýšené salinitě a stálému zavlhání omítek, zdivo může být suché, ale omítka je stále vlhká na pohled i na dotyk. Je důležité stávající poškozené omítky před dalšími sanačními opatřeními oklepat nad hranici viditelných škod asi do výšky rovnající se tloušťce zdiva. Jedná se o dostatečnou výšku pro správné odstranění všech korodovaných kusů omítky. Než se ale začne s aplikací omítek, i režné zdivo by mělo být ještě očištěno a spáry by měly být proškrábnuty aspoň do hloubky 20 mm. Před samotným zhotovením sanačních omítek v našem případě aplikujeme ještě tzv. „rozdělovač vody“, svým názvem SaltStop, ten zabraňuje dalším výkvětům a tvoření solí a napomáhá k rychlejšímu vyschnutí zdiva. Protisolný nátěr aplikujeme ve dvou vrstvách, první vrstvu aplikujeme na očištěné zdivo, druhou vrstvu nanášíme na špric, tento způsob vytváří velmi účinný systém pro vyschnutí zdiva. Naše omítky mají dlouhodobou životnost a jsou zhotovovány dle směrnic WTA (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb).

Výhody sanačních omítek s protisolným podnátěrem

Vysoká paropropustnost vodních par skrze omítku.

Účinné opatření proti plísním a nežádoucím solím ve zdivu.

Delší životnost než u sanačních omítek bez protisolného podnátěru.

Výborná ochrana zdiva.

Máte zájem o naší konzultaci zdarma?
Neváhejte nás kontaktovat!

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti sanace zdiva Švorc s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.